Skip to content

पुस्तक

बंदिवानांस सुटका

बंदिवानांस सुटका आरोग्य आणि स्वातंत्र्य देण्यासाठी अद्वितीय संसाधने पुरविते. देवाच्या मुलांच्या गौरवयुक्त मुक्ततेचा (रोम 8:21) दावा करण्यासाठी वधस्तंभाचे सामर्थ्य लागू करण्याची किल्ली प्रदान करते.

या पृष्ठांमधील प्रार्थना आणि घोषणांची चाचणी सहा द्वीपखण्डांमध्ये केली गेली आहे. लोकांना मुक्त करण्यात मदत करण्यासाठी, पिढ्यानपिढ्याचे गड तोडण्यासाठी आणि ख्रिस्ताच्या तारणदायक सामर्थ्याचे साक्षीदार म्हणून धैर्यवान आणि प्रभावी होण्यासाठी मुक्त करण्याबाबत त्यांचे मूल्य सिद्ध झालेले आहे.

DOWNLOAD

Training Manual PDF

 

BUY ON AMAZON

Book

 

BUY FOR KINDLE

Book

Training Manual

माझ्या गळ्याभोवती जो जुआ होता तो सैल झाला व तुटला.

सुटकेसाठी प्रार्थना

येशू ख्रिस्ताचे अनुसरण करण्यासाठी समर्पणाची प्रार्थना

इस्लामचा त्याग करण्याची घोषणा करणे

श्रेष्ठतेचा त्याग करण्याची घोषणा करणे

फसवणूकीचा त्याग करण्याची घोषणा करणे

प्रार्थना खरोखर अद्भुत आहे. मला पिंजर्यात डाबलेल्या प्राण्यासारखे वाटत असे, पण आता मी मुक्त झालो आहे.

धिम्मापासून मुक्तीची प्रार्थना

शापापासून मुक्तता

परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर आला आहे, धरून नेलेल्यांची सुटका... ह्यांची घोषणा करावी. – लूक 4:18

प्रशिक्षण सामुग्री

Video Playlist
1/35 videos
1
1.1 The Human Problem in Islam
1.1 The Human Problem in Islam
14:37
2
1.2 Muhammad and the Quran
1.2 Muhammad and the Quran
14:25
3
1.3 Inform Yourself About Islam
1.3 Inform Yourself About Islam
11:03
4
1.4 What is the Sharia?
1.4 What is the Sharia?
12:37
5
1.5 Lost in Translation
1.5 Lost in Translation
09:47
6
1.6 Permitted Deception
1.6 Permitted Deception
12:47
7
1.7 "Islamicization"
1.7 "Islamicization"
12:02
8
2.1 Two Kinds of Surrender
2.1 Two Kinds of Surrender
10:38
9
2.2 The Dhimma Pact
2.2 The Dhimma Pact
08:39
10
2.3 The Jizya Head Tax
2.3 The Jizya Head Tax
11:11
11
2.4 The Laws of the Dhimma
2.4 The Laws of the Dhimma
10:59
12
2.5 The Shadow of War
2.5 The Shadow of War
10:34
13
2.6 Dhimmitude: The Psychology
2.6 Dhimmitude: The Psychology
09:57
14
2.7 The Dhimmitude of the West
2.7 The Dhimmitude of the West
14:14
15
2.8 The Return of the Dhimma
2.8 The Return of the Dhimma
08:02
16
2.9 Religious Persecution & Islam
2.9 Religious Persecution & Islam
09:30
17
3.1 The Question: Do We Worship the Same God?
3.1 The Question: Do We Worship the Same God?
09:34
18
3.2 How Can We Answer the Same God Question?
3.2 How Can We Answer the Same God Question?
08:10
19
3.3 Three Distinctive Attributes of the God of the Bible
3.3 Three Distinctive Attributes of the God of the Bible
13:31
20
3.4 Three More Distinctive Attributes of the God of the Bible
3.4 Three More Distinctive Attributes of the God of the Bible
17:36
21
3.5 Three Faiths, a Family Resemblence?
3.5 Three Faiths, a Family Resemblence?
10:24
22
3.6 A Bridge Goes Both Ways
3.6 A Bridge Goes Both Ways
13:36
23
4.1 Overcoming Rejection
4.1 Overcoming Rejection
12:23
24
4.2 Muhammad&#039s Rejection
4.2 Muhammad's Rejection
10:37
25
4.3 Muhammad&#039s Responses
4.3 Muhammad's Responses
12:27
26
4.4 Muhammad Migrates
4.4 Muhammad Migrates
12:29
27
4.5 Jesus and Rejection
4.5 Jesus and Rejection
14:20
28
4.6 The Challenge of Freedom
4.6 The Challenge of Freedom
15:31
29
5.1 The Cross
5.1 The Cross
12:59
30
5.2 The Spiritual Transfer
5.2 The Spiritual Transfer
11:37
31
5.3 Legal Rights
5.3 Legal Rights
12:51
32
5.4 The Generations
5.4 The Generations
10:08
33
5.5 Freedom from Blood Covenants
5.5 Freedom from Blood Covenants
10:29
34
5.6 Freedom from Ungodly Covenants - The Dhimma
5.6 Freedom from Ungodly Covenants - The Dhimma
10:52
35
5.7 Freedom from Ungodly Covenants - The Shahada
5.7 Freedom from Ungodly Covenants - The Shahada
12:41
Artboard 3
Artboard 3