Skip to content

Kitap

Tutsaklara Özgürlük

Tutsaklara Özgürlük, şifa ve özgürlük için emsalsiz kaynaklar sağlar. Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne (Romalılar 8:21) kavuşmaları için İsa Mesih’in çarmıhının gücünü uygulama anahtarları sunar.

Bu sayfalardaki dualar ve ilanlar, altı kıtada denenmiştir. İnsanları özgür kılma, soyağacından gelen dayanakları yıkma, onları Mesih’in kurtarma gücünün cesur ve etkili tanıkları yapma konusunda değerleri kanıtlanmıştır.

Boynuma bağlanmış olan zincir çözüldü ve kırıldı.

Özgürlük Duaları

İsa Mesih’i Takip Etme Kararı Duası

İslamiyet’i reddetmek

Üstünlüğü reddetmek

Hileyi reddetmek

Dua harikadan da öteydi. Kendimi tutsak bir hayvan gibi hissediyorum ama artık özgürüm.

Zimmet’ten Özgürlük Duası

Tutsaklara özgür olacaklarını ilan etmek için Rab’bin Ruhu üzerimdedir – Luka 4:18

Eğitim kaynakları

Artboard 3
Artboard 3